Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 

De aalscholver is misschien wel de meest  bekende vogel van het IJsselmeergebied. Het hele jaar door kun je deze grote zwarte viseter hier waarnemen, maar vooral in de broedperiode zie je grote aantallen. 

In lange slierten trekken ze heen en weer tussen de broedkolonie in de Oostvaardersplassen (OVP) en de visgronden in het IJsselmeer en Markermeer. In heel Nederland broeden zo’n twintigduizend paren, waarvan enkele duizenden hier in de OVP. Andere grote kolonies zijn er onder meer in de natuurgebieden Naardermeer en De Wieden (bij Wanneperveen) en ten noorden van Enkhuizen (bij De Ven) langs het IJsselmeer. 

In het winterhalfjaar als het water redelijk helder is, zien we de aalscholvers soms foerageren op het Bovenwater (135 ha, gemiddelde diepte 1,5 m). Ook als het stormt op de grote meren wijken ze wel eens uit naar deze redelijk beschutte plas voor ons huis. 

In grote groepen van tientallen tot soms wel honderden vogels zie je ze dan in formatie de plas over zwemmen en vliegen, en regelmatig met een duik tot de aanval overgaan. Woest fladderend komen ze boven, soms met een flinke vis in de bek. Spectaculair om te zien, vooral ook het onderlinge gevecht om de prooi.

‘Sociaal’ vissen wordt het wel genoemd, en je ziet het vooral ‘s ochtends. 

De duikende en onder water zwemmende vogels jagen de vissen voor zich uit en omhoog  naar de oppervlakte. De prooien zijn tegen het licht beter zichtbaar en dus makkelijker te vangen. De van achteren opkomende vogels profiteren op hun beurt van de omhoog gejaagde vissen. 

Aalscholvers eten vooral middelgrote vis (tot enkele dm’s), maar soms zien we veel grotere exemplaren in de kelen verdwijnen. Op een van de foto’s gaat een snoek naar binnen van naar eigen schatting zeker 50 cm. 

Alle foto’s zijn genomen vanaf onze woonplek aan het Bovenwater (vnl. oktober 2014).


 

 
Info