Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Dwergmeeuw (Hydrocoleus minutus)

Half april en ineens zijn ze er weer op het Bovenwater. 

Ik zie een groep actieve, meeuwachtige vogels in de verte, een blikkering van zwart en wit. Dwergmeeuwen zijn het, met hun opvallende zwarte ondervleugel en donkere kop (adulten, zomer). Het lijken even Kokmeeuwen maar dan veel kleiner. 

Ieder jaar rond deze tijd komen ze langs voor een paar weken. Ze zijn op weg van de Europese kusten naar de broedgebieden in de Baltische staten en verder weg noord- en oostwaarts. 

Ze zijn beweeglijk en actief. Doen aan sterns denken, maar ze duiken niet echt. Al vliegend pikken ze insecten en andere voedsel van het wateroppervlak. Het lijkt wel of ze soms even over het water rennen, en vliegen dan weer op. 

Het foerageren gaat tegen de wind en de golven in. Een brede zeilvlucht, met de wind mee terug en het pikken kan weer opnieuw beginnen.

 
Info