Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus)

Twintig grote karekieten telden wij in het uitgestrekte rietmoeras vlak achter het strand, allemaal zingend in de toppen van oude rietstengels. De zon kwam net boven de bergen uit en de eerste zonnestralen op het rietveld zetten het vogelconcert in gang. Dat was op 18 mei 2015 te Buljarica, Montenegro. Zijn krachtige, rauwe zang, dat valt meteen op bij deze forse rietzanger. Het lijkt op de zang van de kleine karekiet maar dan veel harder. 

Het is een zeer schaarse broedvogel in Nederland met hoogstens een paar honderd broedparen. Begin vorige eeuw waren dat er waarschijnlijk vele duizenden.  De vogels hebben voor hun nest stevige overjarige (oude) rietstengels nodig. Het strakke peilbeheer en troebel, algenrijk water zijn ongunstig voor de ontwikkeling van stevig riet. Ook door maaien verdwijnt veel geschikt oud riet. 

De noordelijke randmeren (Drontermeer, Vossemeer, Zwarte Meer) vormen een belangrijk broedgebied met enkele tientallen broedparen. Vogelwacht Martin Jansen liet onlangs zien dat door minder te maaien langs het Drontermeer het aantal broedparen snel kan toenemen (Vogelbescherming Nederland). 
Info