Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Grote Stern (Sterna sandvicensis)

Stoer en sierlijk vind ik deze visetende kustvogel. Lange puntige vleugels, een zwarte kap met rommelige naar achteren gerichte kuif, de zwarte snavel met lichtgele punt. Na het broedseizoen verschijnen er steeds meer witte spikkels in de zwarte kap; aan het eind van de zomer is het voorhoofd helemaal wit. Het is de grootste in Nederland broedende stern, duidelijk forser dan de visdief. Vaak zie je wel een visdief tussen de groepen grote sterns. Op Griend in de Waddenzee zit de grootste broedkolonie, maar ook in de Delta zijn flinke kolonies op wisselende locaties. Op Texel broeden steeds meer grote sterns op binnendijks aangelegde zandplaten. In de jaren zestig is de broedpopulatie vrijwel ingestort als gevolg van vergiftiging door insecticiden geloosd door Shell in de Nieuwe Waterweg (Koeman, 1971). De foto's zijn gemaakt op de 'zandmotor' bij Kijkduin (juli 2013), bij het nieuwe natuurgebied Utopia op Texel (juni 2015) en bij De Petten (juni 2018).

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 
Info