Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Grote Zaagbek (Mergus merganser)

De Grote zaagbek is ook een opvallende verschijning in de wintermaanden op het Bovenwater. Het is een forse duikeend die vooral vis eet. Karakteristiek is de lange dunne rode snavel met sterk gekromde punt, waarmee hij goed grip heeft op de glibberige visjes. Het vrouwtje heeft een volle bruine kuif op het achterhoofd die de vogel een speels verwaaid uiterlijk geeft. Dit jaar  zag ik op 18 november 2014 de eerste zaagbekken (drie mannetjes) op het Bovenwater. Nu eind januari 2015 zien we een groep van zo'n 25 vogels. De eerste foto laat een vrouwtje zien met een snoek van zo'n 30 cm. Op een andere foto zien we een mannetje met een pos in de bek. 

 

 
Info