Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)

Met het blote oog zie je ze al op grote afstand. Helderwitte vlekjes tegen een verre rietrand of achterin de weilanden. 

Zeer grote witte reiger met donkere poten en een krachtige oranjegele (in broedseizoen donkere) dolksnavel. De laatste jaren bijna net zo talrijk als de bekende Blauwe Reiger, maar nog maar vijftien jaar geleden was de waarneming van deze ‘zuidelijke’ vogel iets bijzonders.

Als broedvogel is de Grote Zilverreiger nog wel zeldzaam. Het gaat in Nederland om slechts zo’n honderd paren, die voornamelijk broeden in de Oostvaardersplassen en aangrenzende Lepelaarsplassen (in kolonies).

De vogels slapen in groepen van tientallen tot soms meer dan honderd vogels in een boom of struik (zie ook www.sovon.nl). Het in- en uitvliegen is een ervaring die ik graag nog eens wil vastleggen.

 In koude winters trekt een deel van de vogels naar warmere streken.

Vanuit de vogelkijkhut de Grauwe Gans bij de Oostvaardersplassen kun je ze soms van redelijk dichtbij zien, en ook hoe ze een visje (of zelfs flinke vis) vangen en naar binnen werken. De prooien zijn allemaal brasempjes, aldus visbioloog Eddy Lammens. Deze foto's zijn van november/december 2014.


 

 
Info