Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Grutto (Limosa limosa)

Als er één vogel bij Nederland hoort dan is het wel de grutto. Grote slanke steltlopers met een lange rechte snavel en in het broedseizoen een bruinrode kop en borst. Vrijwel alle grutto’s van Noord-West Europa (ca. 90%) broeden in Nederland.

In februari-maart arriveren deze vogels vanuit West-Afrika, vaak via Portugal. Hun luide en heldere roep boven de graslanden maakt het duidelijk: het voorjaar is begonnen!

In Nederland broeden nu nog zo’n 40000 tot 50000 paren. In de jaren tachtig nog twee keer zo veel. De grutto heeft het in ons land bepaald niet gemakkelijk. De moderne boer streeft naar droge soortenarme graslanden en vroeg in het seizoen al maaien. De grutto verlangt het tegenovergestelde: vochtige weilanden met een kruidenrijke vegetatie, en zeker geen maaimachine die over de nesten gaat. De grutto overleeft eigenlijk alleen nog maar dankzij aangepast beheer in speciale (natuur)gebieden.

De foto’s zijn gemaakt bij het Landje van Geijsel en bij Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland, een indrukwekkend areaal nieuwe natte natuur. Boer Geijsel te Ouderkerk a/d Amstel laat in het vroege voorjaar een deel van zijn land onder water lopen en trekt hiermee grote aantallen terugkerende steltlopers. Op 26 februari 2016 telde ik hier zo'n 500 vogels. De eerste drie foto's zijn van dit jaar en kenners ter plaatse bevestigden mij dat het hier gaat om de 'Hollandse' broedvogels en niet om de sterk gelijkende IJslandbroeders (ondersoort Islandica).

 
Info