Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)

Helderwit zijn de Kleine zilverreigers, ook al ploeteren ze de hele dag door de modderige kleimoerassen op zoek naar visjes en kleine bodemdieren.  Opvallend zijn ook de zwarte snavel en  de zwarte poten met groengele  tenen. In het broedseizoen zien we een paar lange sierveren achter op de kop. In Nederland is het een bijzondere waarneming. Enkele tientallen paren broeden in de Oostvaardersplassen en in de Delta. Deze foto's zijn gemaakt in de Camargue, bij een inlaatpunt voor (visrijk) zeewater.

 
Info