Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Krooneend (Netta rufina)   

Doortrekker en wintervogel in zeer klein aantal, ...schrijft Vogelbescherming. Het gaat om slechts enkele honderden vogels. Wat is het dan spannend als je ineens meer dan honderd van deze prachtig gekleurde eenden ziet, zoals hier in het plasje in het natuurgebied Harderbos (oktober 2015), vlak naast het Veluwemeer.  De fel oranjebruine kronen en rode snavels van de mannetjes lichten fraai op in de lage winterzon. 

Het blijft een schaarse maar toenemende broedvogel in Nederland met nu zo’n 350-400 broedparen. Rond 1990 waren dat nauwelijk tien broedparen. De betere waterkwaliteit en met name de toename van het areaal kranswieren heeft dit mogelijk gemaakt. Kranswieren vormen het hoofdvoedsel voor de Krooneend. Het merendeel van de Krooneenden broedt in Oost-Europa en overwintert vooral in Zuid-Europa. 

Fantastisch dat de Veluwerandmeren na een lange periode van troebel algenrijk water (1970 – 1995) nu weer kansen bieden aan deze bijzondere eendensoort. 


 
Info