Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Purperreiger (Ardea purpurea)

Vanuit het frisse voorjaarsgroen aan de oever vliegt ineens een purperreiger op. Grote dunne tak of rietstengel in zijn bek en met een rustige slag zet hij koers naar een wilgenbosje verderop. De zon staat nog laag en dan kun je de bijzondere kleuren en contrasten van deze sierlijke vogel goed zien. Je begrijpt ook meteen waarom ze purperreiger heten. 

Het is begin april en wij zitten hier bij Etang de Bellebouche (La Brenne, Frankrijk) en het wilgenbosje blijkt een héronnerie’ (reigerkolonie) te zijn. Het is paartijd en de vogels zijn op hun mooist. Behalve purperreigers zien we nestelende kwakken, koereigers en een enkel paartje kleine zilverreiger.   

De foto’s zijn genomen vanuit een goed afgeschermde vogelhut op zo’n 50 meter van de kolonie. 

De purperreiger is een zuidelijke soort en Nederland vormt de noordkant van het areaal met zo’n 650-750 paren. Het aantal paren neemt langzaam iets toe, maar het blijft een schaarse broedvogel. 

De grootste kolonies zijn te vinden in het Naardermeer, de Wieden bij Steenwijk, de Nieuwkoopse plassen en de Hoge Boezem bij Kinderdijk. 
Info