Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Slobeend (Anas clypeata)

Honderden slobeenden, vaak in dichte kluwen bijeen, foerageren hier nu al dagen op het Bovenwater. Af en toe vliegen ze massaal op om een eindje verderop weer neer te strijken. Zelfs in het donker zie je nog formaties al slobberend voorbij trekken.

Het zijn prachtige vogels. De mannetjes vallen meteen op met hun witte nek en borst en hun oranjebruine flanken. Met de kijker zie je de grote brede snavel waarmee ze al zwemmend water naar binnen slobberen. Kleine diertjes worden uit het water gefilterd. Soms zie je ze grondelen in ondiep water.

Het is begin februari 2015 en er ligt lokaal een dun ijsdek. De Oostvaardersplassen liggen al een paar dagen dicht en dan wijken de slobeenden uit naar onze plas. 

Onze ‘winterse’ slobeenden komen uit Noord- en Oost-Europa. Het is ook in Nederland een vrij talrijke broedvogel (dalende trend) met vele duizenden paren, vooral in natte weilanden en moerassen. 

De dooi is ingezet en ik verwacht dat de vogels volgende week weer aan de andere kant van de Knardijk verblijven. Over enkele weken vertrekken onze wintergasten al weer uit Nederland.

 


 

 
Info