Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Tureluur (Tringa totanus)

Jodelende fluittonen vullen de lucht boven de polders van Schouwen-Duiveland. Een groepje snelle en wendbare vogels scheert laag over de dijk en landt luid roepend op de moddervlakte. De witte achterrand van de vleugels valt meteen op en later ook de lange rode poten. Het zijn tureluurs en het is begin april 2017. Het binnendijkse natte natuurgebied langs de Oosterschelde heet Plan Tureluur, en niet voor niets. Tureluurs horen bij het voorjaar in Laag-Nederland, net als de grutto’s.  Beide soorten stellen vergelijkbare eisen aan hun broedgebied: kruidenrijke natte graslanden, zonder verstoring door maaien of anderszins. Het aantal  broedparen is de afgelopen vijftig jaar ongeveer gehalveerd. Wel kunnen grote aantallen trekvogels worden waargenomen, vooral langs de kusten. De foto's laten zien hoe een mannetje steeds maar achter een vrouwtje aanrent, maar tot paring kwam het even niet. 
Info