Lake Views

                                                                               Harry Hosper

Zeearend (Haliaeetus albicilla)

Een hele grote donkere vogel met lichte kop, brede rechthoekige vleugels (als een ‘deur’) en opvallend witte staart (adulten). 

Het is de grootste roofvogel van Europa en hij broedt dit jaar weer in Flevoland in de Oostvaardersplassen en het Roggebotzand, en nog op twee andere plekken in Nederland (Lauwersmeer en Biesbosch). Het eerste broedgeval sinds historische tijden was in 2006 in de OVP.

In de OVP zit het nest midden in het gebied en is daarom moeilijk waar te nemen. Vanaf de Praambult is de afstand meer dan een kilometer.

In het bos Roggebotzand, bij de IJsseldelta en het Vossemeer, is het veel gemakkelijker. Op zo’n 300 m ten oosten van het enorme nest heb je vrij uitzicht (mooi licht in de ochtend). Staatsbosbeheer heeft hier een keet geplaatst met informatie. 

Helaas is het broeden eind april verstoord geraakt en de beide zeearenden hebben het nest verlaten. Over de oorzaken van de verstoring bestaat veel discussie. Is het de natuur zelf (zware storm, boommarter die de eieren rooft)? Of is het de mens die zo graag het schouwspel van dichtbij wil (laten) bekijken. Zie voor dit laatste argument bijvoorbeeld de ingezonden brief van Martijn de Jonge in de Volkskrant van vrijdag 13 juni 2014.

 

 
Info